A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nagazina, Dorothy

Nagazina, Lizzie

Nedecky, Emilia

Neisteter, Jacob

Nelson, Leonard

Nelson, Shirley

Ness, Kenneth

Neudorf, Abram

Neudorf, Jacob

Neudorf, Kathryn

Neudorf, Raymond

Neufeld de Neufeld, Helena

Neufeld, Abe

Neufeld, Abram

Neufeld, Abram

Neufeld, Abram J.

Neufeld, Aganetha “Agnes”

Neufeld, Agnes

Neufeld, Anna

Neufeld, Anna

Neufeld, Anna

Neufeld, Anne

Neufeld, Anne

Neufeld, Arnie

Neufeld, Betty

Neufeld, Cassandra Alexandra

Neufeld, Cornelius

Neufeld, David

Neufeld, Diedrich

Neufeld, Doreen

Neufeld, Elisabeth

Neufeld, Elizabeth “Elsie”

Neufeld, Elsie

Neufeld, Heinrich

Neufeld, Helen

Neufeld, Helen

Neufeld, Helen

Neufeld, Helena

Neufeld, Henrietta

Neufeld, Henry

Neufeld, Henry

Neufeld, Herman

Neufeld, Hilda

Neufeld, Irene

Neufeld, Jacob

Neufeld, Jacob

Neufeld, Jacob

Neufeld, Jacob G

Neufeld, Jacob W.

Neufeld, Jake

Neufeld, Johann A.

Neufeld, John

Neufeld, Judy

Neufeld, Justina

Neufeld, Katharina

Neufeld, Katharina

Neufeld, Katharina "Kay"

Neufeld, Katrina

Neufeld, Laura Elaine

Neufeld, Lillian

Neufeld, Maria

Neufeld, Maria

Neufeld, Maria H

Neufeld, Mary

Neufeld, Nick

Neufeld, Pete

Neufeld, Peter

Neufeld, Peter

Neufeld, Peter

Neufeld, Peter

Neufeld, Susanna “Susie”

Neufeld, Viola

Neufeld, Wilhelm

Neufeld, William

Neufeld, William (Bill)

Neustaedter, Lena

Neustaedter, Nettie

Neustaeter, Anna

Neustaeter, Cornelius

Neustater, Abram “Abe”

Newfield, Marie

Newing, William “Bill”

Newsom, June

Nichol, Alice Isabel

Nichol, Thomas Murray

Nicholson, Isabelle Regina

Nicholson, James "Jim" Gardner

Nickel, Abram

Nickel, Andrew

Nickel, Anna

Nickel, Cheryl

Nickel, Cornelius

Nickel, Elizabeth

Nickel, Eva

Nickel, Gertrude

Nickel, Helen

Nickel, Helen

Nickel, John B

Nickel, Peter

Nickel, Peter C.

Nickel, Raelyn

Nickel, Susana

Nickel, Tina

Nickel, Tina “Katie”

Nicklin, Freda

Nicklin, George

Nield, Leslie Melvin

Nikkel, Henry

Nikkel, Lois

Nikkel, Michael Scott

Nikkel, Peter

Nott, Jeanne “Jean”

Novosel, Elida

Nychyk, Elsie